Referenser

Utvecklar öppen arbetsplats på Dieselverkstaden, Sickla köpstad i samarbete med Nacka kulturcentrum, Nacka näringsliv och arbetsmarknad, Samordningsförbundet Välfärd i Nacka, Företagarna Nacka, Atrium Ljungberg, Vinnova,

Utbildningsmaterial och utbildningar för att leda/säkra kvalitet på uppdrag av Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO

Coachat arbetsgivare och utbildat/coachat arbetssökande och skapat riktiga jobb inom utemiljönäringen på uppdrag av fackförbund Kommunal, fastighetsbolag AB Framtiden och politiker i Västra Götalandsregionen

Affärs- och jobbcoaching på uppdrag av Arbetsförmedlingen Kultur, Arbetsförmedlingen Botkyrka Salem/Nacka