Om Stockholms Jobbscen

Stockholms Jobbscen möjliggör ledarskap och kompetensutveckling. Vi arbetar på uppdrag av organisationer, grupper och individer.