Jobbscener

Att utveckla kompetens handlar inte bara om att utveckla individer.
Kompetens handlar också om att skapa bra mötesplatser. Mötesplatser som gör att aktörer ägnar tid tillsammans och utvecklar förtroende för varandra. Bekräftar och utmanar varandra. Platser för både organiserat och spontant lärande. De platserna framkallar individuell kompetensutveckling men utvecklar också en kollektiv kompetens som bärs av individ, nätverk och plats. En social kompetens. Vi kallar platserna Jobbscener.