Stockholms Jobbscen 

– coaching i sammanhang

Testa om vi passar varandra

▢ Jag tar ansvar för mitt liv.
▢ Bara jag kan skaffa mig det jobb jag vill ha.
▢ Jag är som starkast när jag är omgiven av människor som vill mig väl.
▢ Miljön påverkar mig också. Jag vill känna mig hemma, bli lyft av miljön.

Sätter du kryss i tre, fyra rutor delar du vår syn på coaching.
Läs vidare.

Allt hänger på dig!
Allt hänger på dina kontakter!

Allt hänger på var du har kontor!

Chansen att du skaffar dig det jobb du vill ha hänger på din vilja och förmåga. Men också på tillgång sociala nätverk och vilka platser du har tillträde till.

Vi coachar dig självklart så att du blir klar över vad du vill och ser till att du skaffar dig bra CV, personliga brev, affärsplaner och andra dokument du kan behöva. Men vi coachar också så att du ordentligt reder ut vilka människor du vill arbeta med och vilka miljöer du vill vistas i. Du får också reflektera över på vilka sätt du kan bidra till hållbar utveckling. Vi lever i en värld där alla måste ta socialt ansvar.

Coaching i sammanhang 

– så här går det till

 1. Du beskriver din utmaning.
  
Hur ska jag göra för att skaffa mig det jobb jag vill ha?
 2. Vi analyserar dina och samhällets intressen kring utmaningen.
  Varför är det viktigt för mig att ha ett jobb jag trivs med?
  Varför är det viktigt för samhället att jag har ett jobb som jag trivs med?
 3. Vi analyserar sammanhang, och sociala nätverk.

  I vilka sammanhang, med vilka personer känner jag mig som starkast?
 4. Vi söker upp sammanhang som stärker dig och söker lösningar.

  Under individuell coaching, och i möte med andra kommer förstår jag mer och mer vad som är viktigt för mig och vilket jobb jag vill skaffa mig.
 5. Vi formulerar delmål, följer upp och utvärderar.
  
Jag lägger bara tid på saker som är meningsfulla.

Sammanhang som gör dig större,
starkare och mer intressant

Samarbetar du med oss kan placera dig i sammanhang direkt. Vi har arbetsplats på kulturhuset Dieselverkstaden. Där kan du sitta och arbeta och bjuda in till möten.

Dieselverkstaden ligger i Sickla köpkvarter omgivet av skolor, butiker och företag. Du blir en del av den lokala utvecklingskraften. Du blir större och starkare. Och mer intressant.

Vi har bra nätverk inom de kreativa och kulturella näringarna (utbildning, reklam, event, scenkonst, mode etc.), fastighetsbranschen och utemiljö. Vi har också kontakter med politiker och tjänstemän inom Nacka och Botkyrka kommun.

Du lär dig hur du kan utveckla dina egna sociala nätverk.

Och du lär dig hur du ska använda dig av olika sammanhang.

Coacher lyssnar till dig 

Och du lyssnar till dig

Du blir coachad av personer som har erfarenhet och utbildning.
Coacherna använder metoder bygger på forskning kring livslångt lärande.

De följer riktlinjerna från International Coach Federation ICF.
De följer också riktlinjerna i den globala standarden ISO 26000 Socialt Ansvarstagande.

Ta plats i våra sammanhang!

Kontakta oss